ALU proizvodi sa termo prekidom

TERMO 120/KLIZNO

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 185 mm za tri klizne stijene, 120mm za dvije klizne stijene Dubina krila: 50 mm Dubina ispune: 3 - 30 mm

TERMO 80/KLIZNO

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 124 mm za tri klizne stijene, 80 mm za dvije klizne stijene Dubina krila: 32 mm Dubina ispune: 4 - 18 mm

TERMO 85

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 85 mm Dubina krila: 77 mm Mjera preklopa: 8 mm Dubina ispune: 30-64 mm Poliamidne trake: 34 mm Okovi za eurožlijeb: Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - termo 85 Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm Uf=2,5[W/m2K] *y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla *y=0,11 W/mK - za Al. distancere stakla

TERMO 65

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 65 mm Dubina krila: 73 mm Mjera preklopa: 8mm Dubina ispune: 21-50 mm Poliamidne trake: 22 mm Okovi za eurožlijeb:
Opširnije...

TERMO 50

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 50 mm Dubina krila: 58 mm Mjera preklopa: 8 mm Dubina ispune: 6-36 mm Poliamidne trake: 14,8 mm Okovi za euro-žlijeb:
Opširnije...